Dicţionarul proverbelor româneşti

26 ianuarie 2008
Dic%u0163ionarul proverbelor rom?ne%u015Fti (contine si CD-ROM)Dic?ionarul s-a realizat pe baza marii lucr?ri colective „Dic?ionarul
tezaur al proverbelor române?ti” p?strat la institutul „Arhiva de
folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca ?i redactat de Ion Cuceu,
Virgiliu Florea ?i Ion Talo?. Con?inutul volumului de fa?? este compus
din 7777 de texte, înso?ite de trimiteri la surs? (localitate, zon?,
culeg?tor sau colec?ionar) ?i uneori de contextualiz?ri explicative.
Este sistematizat pe baza principiului cuvintelor- cheie – cele mai
multe, substantive, verbe ?i adjective – principiu ce permite
utilizarea rapid? ?i eficient? a dic?ionarului. La rândul lor,
cuvintele-cheie sunt organizate alfabetic, pentru a facilita c?utarea.
Astfel, dic?ionarul poate fi utilizat nu numai de c?tre cei interesa?i
s? g?seasc? un proverb sau o zic?toare, dar ?i de c?tre cei direct
interesa?i de specificul paremiologic al fiec?rei zone geografice de pe
teritoriul t?rii noastre, sau în ce m?sur? un culeg?tor sau altul a
contribuit la constituirea repertoriului na?ional de proverbe.


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X